Κινέζικα παράθυρα

by ВОКОИТЕР

/

about

Left channel
([1.122,1.259,1.498,1.681,1.887][((t >> 12) ^ ((t >> 10)+ 3561)) %5]) * t & 128 | (([1.122,1.259,1.498,1.681,1.887][((t >> 11) ^ ((t >> 9) +2137)) %5]) * t) & ((t>>14)%120+8) | (t>>4)
Right channel
([1.122,1.259,1.498,1.681,1.887][((t >> 12) ^ ((t >> 10)+ 3561)) %5]) * t & 128 | (([1.122,1.259,1.498,1.681,1.887][((t >> 11) ^ ((t >> 9) +2137)) %5]) * t) & ((t>>14)%120+8) | (t>>5)

URL:
exit.sc?url=http%3A%2F%2Fwry.me%2Fbytebeat%2F%3Fcode0%3D(%255B1.122%252C1.259%252C1.498%252C1.681%252C1.887%255D%255B((t%2520%253E%253E%252012)%2520%255E%2520((t%2520%253E%253E%252010)%252B%25203561))%2520%25255%255D)%2520*%2520t%2520%2526%2520128%2520%257C%2520((%255B1.122%252C1.259%252C1.498%252C1.681%252C1.887%255D%255B((t%2520%253E%253E%252011)%2520%255E%2520((t%2520%253E%253E%25209)%2520%252B2137))%2520%25255%255D)%2520*%2520t)%2520%2526%2520((t%253E%253E14)%2525120%252B8)%2520%257C%2520(t%253E%253E4)%2520%26code1%3D(%255B1.122%252C1.259%252C1.498%252C1.681%252C1.887%255D%255B((t%2520%253E%253E%252012)%2520%255E%2520((t%2520%253E%253E%252010)%252B%25203561))%2520%25255%255D)%2520*%2520t%2520%2526%2520128%2520%257C%2520((%255B1.122%252C1.259%252C1.498%252C1.681%252C1.887%255D%255B((t%2520%253E%253E%252011)%2520%255E%2520((t%2520%253E%253E%25209)%2520%252B2137))%2520%25255%255D)%2520*%2520t)%2520%2526%2520((t%253E%253E14)%2525120%252B8)%2520%257C%2520(t%253E%253E5)%2520%26duration%3D180%26title%3D%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25AD%25CE%25B6%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%2520%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25B8%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B1

credits

released June 13, 2016
No mastering, no mixing, just resampling from 8KHz to 44.1 KHz.

tags

license

about

ВОКОИТЕР Kalamata, Greece

Ζω στην Καλαμάτα και φτιάχνω ηλεκτρονική μουσική με πολιτικό κυρίως προσανατολισμό. Πολλές φορές χρησιμοποιώ ήχους που ψαρεύω από δώ και από κει. Προσπαθώ να φτιάχνω τη μουσική που μου αρέσει να ακούω.

contact / help

Contact ВОКОИТЕР

Streaming and
Download help